95. kods

95. kods2018-12-16T17:25:53+00:00

Project Description

Tu Vēlies Iemācīties Vadīt Profesionāli, Mēs Varam Tev Palīdzēt?

95. kods

Periodiskā apmācība – profesionālajiem autovadītājiem.
C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E kategorijas vadītājiem.
Autoskola “AAA” veic apmācību profesionālā vadītāja sertifikāta (95 .kods) iegūšanai visa Latvijā.
Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 173, katram profesionālam vadītājam pirms vadītāja apliecības maiņas ir jāiziet periodiskā apmācība. Vadītāja apliecības, ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95), derīguma termiņš ir 5 gadi. Piecu gadu periodā vadītājam jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 akadēmiskās stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95).
Mūsu autoskola piedāvā profesionāliem autovadītājiem iziet periodisko apmācību:
• nodarbības 2 reizes nedēļā, apmācība – 7 nodarbības;
• periodiskās apmācības cena –akcija cena sadaļā cenas.

Programmas tēmas:

  1. Ekonomiskā un racionālā braukšana, ievērojot drošības noteikumus.
  2. Transportlīdzekļa transmisija un tās pareiza izmantošana.
  3. Drošības ierīču tehniskie parametri un to vadības pārzināšana.
  4. Degvielas patēriņa optimizēšana.
  5. Pareiza kravas novietošanu transportlīdzeklī.
  6. Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana.
  7. Normatīvie akti, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu.
  8. Kravu pārvadājumi (licences (atļaujas) pārvadājumu veikšanai, pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti, robežu šķērsošanas kārtība).
  9. Ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamība, bīstamu situāciju rašanās prognozēšana, vadītāja rīcība, notiekot ceļu satiksmes negadījumam.
  10. Noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršana.
  11. Ergonomikas principi.
  12. Vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekme uz ceļu satiksmes drošību.
  13. Avārijas situāciju novērtēšana (palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšanu, personu evakuācija, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola sagatavošanas pamatprincipi).
  14. Pozitīva komersanta tēla veidošana un kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus organizācija.